Wyłącznik różnicowoprądowy PFIM

Wyłącznik różnicowoprądowy PFIM