Wyłącznik różnicowoprądowy FRCmM

Wyłącznik różnicowoprądowy FRCmM